බිබිලදෙනියෙන් ඉඩමක් විකිණීමට

Sarath විසින් විකිණිමට29 සැප් 11:56 පෙරවරුකුලියාපිටිය, කුරුණෑගල

රු 100,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


කුලියාපිටිය - කොළඹ,මීගමුව පාරට 200m නුදුරින් බිබිලදෙනියෙන් පර්චස් 48 විකිණීමට
සියලූ පහසුකම් සහිතයි.
මුදල් හදිසියකට
PP 100000


ලිපිනය:
බිබිලාදෙනිය ,උඩුබද්දාව
ඉඩම් වර්ගය:
ව්‍යාපාරික, නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
48.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0774475561

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න