බද්දේගම අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

Sell Fast | Galle | Inforlink Computer සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට20 ඔක් 2:50 පවබද්දේගම, ගාල්ල

රු 1,485,000

බද්දේගම ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පිහිටා ඇත. බද්දේගම නගරයට 3km කි. බද්දේගම රෝහලට 1.5 කි. පදිංචියට ඉතා සුදුසු ස්ථානයකි. ජලය සහ විදුලියෙන් ද සමන්විත ඉඩමකි.
පර්චරස් 01 ක් රු. 110000/-


ලිපිනය:
අරටුවැට වත්ත, බොරළුකඩ, බද්දේගම
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
13.5 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0769658587
 • 0726014145
 • 07718487996

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sell Fast | Galle | Inforlink Computer

Authorized ikman.lk agent in Galle


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Sell Fast | Galle | Inforlink Computer වෙතින් තවත් දැන්වීම්