යතුරු පැදියක් අවශ්‍යයි

හිමාෂ ප්‍රියදර්ශන විසින් අවශ්‍යව ඇත 4 දෙසැ 8:15 පෙරවරුමාතර, මාතර


යතුරු පැදියක් අවශ්‍යයි.75000 අඩු ප්ලැටිනා හෝ ඩිස්කවරි”


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0775082427
 • 0714771075

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න