බැටළුවන්

Asiri Mahesh විසින් විකිණිමට30 අගෝ 12:16 පවකඳාන, ගම්පහ

රු 45,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


බැටළුවන් විකිණීමට ඇත.වබටළුවන් ජෝඩුවක් රු.45,000යි. නීරෝගී සතුන් සහ වැලිසර පශු වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචිය සහිත අනුමත සත්ව ගොවිපලේ බැටළුවන් විකිණීමට ඇත.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


සත්ව වර්ගය:
ගොවිපොළක සතුන්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0756061232
 • 0112951414

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න