අවිස්සාවේල්ල අගනා ඉඩමක්

Janaka විසින් විකිණිමට29 සැප් 10:55 පවඅවිස්සාවේල්ල, කොළඹ

රු 1,650,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


අවිස්සාවේල්ල නාගොඩ ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා අවිස්සාවේල්ලට විනාඩි පහළොවක්
කර්පට් පාරට මීටර් පනහයි
ගංවතුර නායයෑම් නොමැත
තැනිතලා ඉඩම., ඉඩමට විදුලිය ජලය
ලීසිං පහසුකම් සැපයිය හැක
මුදල් අවශ්‍යතාව සඳහා විකුණනවා
Can be arenge leasing


ඉඩම් වර්ගය:
කෘෂිකර්මය, නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
30.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0772769080
 • 0716196752

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්