අත් ට්‍රැක්ටර්

CC JAP LANKA විසින් විකිණිමට 8 නොවැ 4:35 පවනාත්තන්ඩිය, පුත්තලම

රු. 65,000

ගිවිස ගත හැක


Mitsubishi පාවිච්චියට හොදම තත්වයෙන්


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
වාහන වර්ගය:
ට්‍රැක්ටරය
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0776377217

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න