අපනයන ඇන්තූරියම් පැළ හා ලේඩි ජෙන් පැළ

Tekla Sajeevi විසින් විකිණිමට 5 නොවැ 2:37 පෙරවරුගම්පහ, ගම්පහ

රු 150

සෙවන දැල් ගෘහයන් යටතේ පැල 5000 ක පමණ මහා පරිමාණ වගාවක් වශයෙන් පවත්වාගෙන යන ගුණාත්මක භාවයෙන් පිරිපුන් අපනයන සම්මත කැපුම් මල් හා ලේඩි ජෙන් පැළ සහනදායී මිලට තොග හා සිල්ලර වශයෙන් සහනදායි මිලට ඔබට ලබා ගත හැක.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0716875866

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්