ජපන් භාෂා පංති.

Surado Campus සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට 2 දෙසැ 9:33 පවපන්නිපිටිය, කොළඹ

රු 1,400,000

උසස් පෙළ නිම කල ඹබ හට දැන් විදේශ ගතව අධ්යාකපණය හැදෑරීමට අවස්තාව උදාවී ඇත.
ජපානයේ උසස් අධ්යාබපණය ලබමින් අර්ධ කාලීන රැකියාවක නිරත වීමට හැක.
2017 JULY කණ්ඩායම සඳහා සිසුන් ලියාපදින්චිය ඇරඹුණා.
සුදුසුකමි:
O/L,A/L
වයස 19- 30 අතර වීම.
භාෂා පුහුණුව අප ආයතනය තුලදී සිදුකෙරේ.
භාෂා පුහුණුව අප ආයතනයේ ගුරුවරියෙකු යටතේ හැදෑරිය හැක.
එතුලින් ඹබගේ භාෂා දැනුම මැනවින් වර්ධනය කර ගත හැක.
අපගේ නව පන්ති ආරමිභය
දෙසැම්බර් මස 18 වැනි දින ප: ව: 2.00 ආරමිභකෙරේ.
සහභාගී වීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුන් අදම අප අමතා ලියාපදින්චි වන්න.
භෂා පුහුණුව නිම කරන ඔබට Tokyo,Shizuoka,Gifu,Osaka,Chiba,Fukuoka,Saga, Kobe යන නගර වල අප නියෝජනය කරන පාසැලකට ඇතුලතු විය හැක.
ජපානයට අප ආයතනයෙන් විදේශ ගත වන සෑම සිසුවෙකුටම I.PHONE ජපානයේ I-PHONE සමාගමෙන් ( CIM පත සමග)ලබා ගෑනීමේ හෑකියාව


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777125187

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Surado Campus

Vocational Training for foreign Employment


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Surado Campus වෙතින් තවත් දැන්වීම්