අඟුළුගහ නිවසක් සහ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

Ruwan විසින් විකිණිමට 8 සැප් 12:20 පවගාල්ල, ගාල්ල

රු 8,500,000

අගනා බිම් කැබැල්ලක් කොග්ගල ඔය අසලින් ලබා ගත හැක. කොස්,පොල් වැනි ශාක වර්ග වලින් සමන් විත ඉඩමකි. ළිං ජලය සහ විදුලි පහසුකම් වලින් සමන්විතය.
කොග්ගල ඔය අසල සුන්දර පරිසරයක පිහිටා ඇත.
ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට වුවද සුදුසුය.
හෝටල් සහ විලා සඳහා වඩාත් සුදුසු පරිසරයකි.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
තල්පගේ වත්ත, කහඳ, අඟුළුගහ.
කාමර:
3
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
1,000.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
166.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0779939202

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්