අංගසමිපූර්ණ සහල්මෝලක්

chathurika විසින් විකිණිමට 5 නොවැ 8:52 පෙරවරුතිස්සමහාරාම, හම්බන්තොට

රු 400,000

කණුවයි ,
කොමිනිකේෂන් දෙකයි , (සහල් කොටන මැෂින් දෙකයි) ,
ගල් වැලි ඉවත් කරන මැෂින් එකයි ,
සහල් පොලිෂ් කරන මැෂින් එකයි ,
ලොකු තරාදි එකයි
පාවිචිචි කරන ලදී
හොදම තත්වයේ පවතී.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0776971880

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න