අමන්දි බිල්ඩර්ස් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම සඳහා

Sell Fast | Galle | Inforlink Computer සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට30 සැප් 5:46 පවගාල්ල, ගාල්ල


පිටුවලහේන, මායාකඩුව, ඉමදුව, ලිපිනයේ පිහිටි අප ආයතනය හරහා ගොඩනැගිලි ඉදිකරීම් හා නඩත්තු හා සියළුම සේවා කටයුතු ඉතා කඩිනමින් සිදු කර දෙනු ඇත.
ඔබට අවශ්‍ය නිවාස, ගොඩනැගිලි, ඉදිකිරිම් කටයුතු ඉතා සාධරණව කර ගැනීම සඳහා අප හා එකතු වන්න.
ඉතා ඉක්මණින් ඔබගේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කර දෙනු ලැබේ.


සේවා වර්ගය:
ඉදිකිරිම්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777912854
 • 0915615628

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sell Fast | Galle | Inforlink Computer

Authorized ikman.lk agent in Galle


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න