අළෙවි ප්‍රවර්ධක නිලධාරි

J Teem Solution සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත29 සැප් 4:54 පවකුරුණෑගල, කුරුණෑගල

POSITION : අළෙවි ප්‍රවර්ධක නිලධාරි
===========================

# සුදුසුකම් :

අ.පො.ස උසස් පෙළ පෙනී සිටීම
වයස අවු 18 - 30ත් අතර
කාර්යක්ෂම අයෙකු වීම
අලෙවිකරණය සම්බන්ධයෙන් කැමැත්තක් ඇති අයෙකුනම් විශේෂයි.

# කාර්ය භාරය :

අලෙවි නිලධාරියෙකු වශයෙන් සේවය කිරීම
සේවා කාලය 8.00 - 5.30

# ප්‍රතිලාභ :

හැකියාව මත අාකර්ෂණිය වැටුප්..
තම හැකියාව මත ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසාදිය හැක..

If successful, you will be entitled to,

# Basic Salary around 15000/= including
# Attendance Bonus
# Telephone Allowance
# Daily Meal Allowance
# Base Allowance

In addition, you will be entitled;
# Commission 2 -3 % (depends on the salary grade)
# Night out meal allowance
# Target Bonus
# Other Performance Incentives

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" මත ඇති දුරකථන අංකය ලබාගෙන ඉක්මණින්ම අමතන්න.


වැටුප:
රු 20,000 මසකට (ගිවිස ගත හැක)
කර්මාන්ත:
ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
www.jteem.com
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0716110728

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
J Teem Solution

Best in Town


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න