අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන්

Chamodya Enterprices විසින් පළකර ඇත30 සැප් 3:14 පවමාවතගම, කුරුණෑගල

# රැකියා තනතුර : අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන්
=======================

අප ආයතනයේ අලෙවි ප්‍රවර්ධන කටයුතු සදහා ඇබෑර්තූ ඇත.

ඔබට පහසුවෙන් උපයන්න අප ට සම්බන්ධවිය
හැක.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග විමසන්න.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


වැටුප:
රු 75,000 මසකට (ගිවිස ගත හැක)
කර්මාන්ත:
ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
www.chamodyaenterpricess1@gmail.com
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0770039318

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්