අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරි

Sahasma Industries තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත27 සැප් 2:18 පවකුණ්ඩසාලේ, නුවර

සහස්මා ඉන්ඩස්ටී්‍ර්‍රස්

# තනතුර - අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
=========================

හදුන්කූරු කර්මාන්තශාලාව සදහා අලවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරින් අවශ්‍යව අැත.
සිත්ගන්නාසුළු වැටුප්

මැණික්හින්න / කුණ්ඩසා ෙල් / දිගන අවටින් වි ෙශ්ෂයි

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


වැටුප:
රු 15,000 මසකට
කර්මාන්ත:
ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0814980116

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න