අලෙවි නියෝජිත

SCF Printers තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත14 ඔක් 12:22 පවදෙහිවල, කොළඹ

# තනතුර - අලෙවි නියෝජිත
====================

ඔබ කුමන හෝ ආයතනයක අලෙවි නියෝජිතයෙක් වශයෙන් සේවය කර තිබේද?
ඒ නැතත් ඔබට යතුරු පැදියක් තිබේද ?

(මුද්‍රණ කර්මාන්තය ගැන දැන ගැනීම අමතර සුදුසු කමකි.)

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

ගාලූ පාර දෙහිවල.

You have worked as a sales representative with any organization?

Whether you have the motorbike?

(Suitable pose additional knowledge of the printing industry.)

# How to apply -

Contact within 14 days

(Phone number to receive; Click to apply; Click on )


කර්මාන්ත:
ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
www.scfprinterssrilanka.com
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0716817700

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්