අලෙවි නියෝජිත

Bacopa Worldwide විසින් පළකර ඇත 8 සැප් 11:01 පෙරවරුනුගේගොඩ, කොළඹ

රැකියා තනතුර - අලෙවි නියෝජිත

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන අලෙවියට නියෝජිතයන් ඕනෑ.

සුදුසුකම් -
ගුරු භවතුන් විශේෂයි
පොත් වෙළඳසැල් ඇතුළු සියලු නියෝජිතයන්ට ආකර්ෂණිය වට්ටම්

ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

බැකෝපා ප්‍රකාශන, නො.594/1 ගාලු පාර, කොළඹ 03
දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


කර්මාන්ත:
විකුණුම් සහ සිල්ලර විකුණුම්
රැකියා වර්ගය:
වෙනත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්