අකුරැස්ස තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක්

ඉන්දික පලිහවඩන විසින් කුලියට 2 ඔක් 12:47 පවඅකුරැස්ස, මාතර

රු 40,000 මසකට

ගිවිසගත හැකි මිල


ව්‍යාපාරික තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලහි 1&2 තට්ටු බදු දීමට අැත .

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


දේපළ වර්ගය:
ගොඩනැගිල්ල
ලිපිනය:
හික්ගොඩ පාර,පෝරබ,අකුරැස්ස.
ප්‍රමාණය:
650 වර්ග අඩි
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0782312783
 • 0772319506

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න