අගනා තේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

Sell Fast | Galle | Inforlink Computer සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට18 නොවැ 9:18 පෙරවරුගාල්ල, ගාල්ල

රු 9,500,000

සින්නක්කර ඔප්පු සහිත ඉඩමකි. ජලය සහ විදුලියෙන් සමන් විත වේ. තවලම ප්‍රධාන පාරට යාබඳව පිහිටා ඇත. තේ වගා කර ඇත.


ලිපිනය:
තවලම,බටහේන.
ඉඩම් වර්ගය:
කෘෂිකර්මය
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
6.0 අක්කර
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0773581020

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sell Fast | Galle | Inforlink Computer

Authorized ikman.lk agent in Galle


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න