අගනා නිවසක් විකිනීමට ඇත මනියන්ගම

janaka විසින් විකිණිමට17 ඔක් 5:03 පවඅවිස්සාවේල්ල, කොළඹ

රු 3,500,000

අගනා නිවසක් විකිනීමට මේ නිවාස ඉක්මනින් විකෙනේ ..ලින් ජලය ,විදුලිය ,මාර්ග පහසුකම් වලින් සමන්විත මෙමෙ ඉඩමට අවිස්සාවේල්ලේ සිට 3 ක් වන අතර විනාඩි 10කින් නගරයට ලගා විය හැක .


ලිපිනය:
568/8 ගලබලන කන්ද ,තිබිරිපොල පාර,මනියන්ගම
කාමර:
3
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
800.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
11.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0721179479
 • 0722875143

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්