අගනා ඉඩමක් විකිණීමට

Sell Fast | Galle | Inforlink Computer සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට16 ජුලි 1:34 පවකරාපිටිය, ගාල්ල

රු 450,000

කරාපිටියට විනාඩි 10 කින් සහ නගරයට විනාඩි 15 කින් පිවිසිය හැකි ඉතා අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත. විදුලිය සහ ජල පහසුකම් වලින් ද සමන්විත වේ. ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට වුවද සුදුසුය. පර්චස් 08 ක පමණ ගෙපලක් කපා සදා ඇත. මිළ ගණන් කතා කර ගත හැක.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
නො.3/5, පොළිස් නිවාස, කොටුව, ගාල්ල.
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
20.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0775556737

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sell Fast | Galle | Inforlink Computer

Authorized ikman.lk agent in Galle


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Sell Fast | Galle | Inforlink Computer වෙතින් තවත් දැන්වීම්