අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත-පොල්හේන

Sell Fast | Galle | Inforlink Computer සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට13 සැප් 1:46 පවගාල්ල, ගාල්ල

රු 800,000

ගාල්ල දික්කුඹුර පාර අවට පොල්හේන අඩි 16 ක පාරකින් යුක්ත ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
උල්පත් ජලය, විදුලියෙන් සමන් විත දික්කුඹුර ප්‍රධාන පාරට ආසන්නව පිහිටා ඇත.
නිවස සෑදීමට ගෙපල කපා වැඩ නිම කොට ඇත.
ඉතා නිස්කලංක පරිසරයකින් යුක්තය. නිවසක් සඳහා ඉතා සුදුසුය.
පිරිසිදු ඔප්පු වලින් සමන්විතය.
මුදල් හදිසියක් හේතුවෙන් මෙම ඉඩම ඉක්මණින් විකිණිමට නියමිතව ඇත.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
පොල්හේන , දීලිප හාඩ්වේයාර්.
ඉඩම් වර්ගය:
ව්‍යාපාරික, නේවාසික, වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0770435467
 • 0717090437

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sell Fast | Galle | Inforlink Computer

Authorized ikman.lk agent in Galle


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න