අගනා අදි ශිතකරනයක් .

Wasantha Disanayaka විසින් විකිණිමට 5 නොවැ 4:31 පවබෙලිඅත්ත, හම්බන්තොට

රු 55,000

ඉතාම හොද තත්වයෙ ඇත කිසිදු ලෙඩක් නැත මුදල කතා කර වෙනස් කල හැක


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
භාණ්ඩ වර්ගය:
ශීතකරණ / අධිශීතකරණ
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0711813030

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න