අගානා නිවසක් විකිණීමට ඇත. galle

Sell Fast | Galle | Inforlink Computer සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට24 ඔක් 4:20 පවගාල්ල, ගාල්ල

රු 7,500,000

දෙමහල් නිවසකි. ජලය, විදුලියෙන් සමන් විත වේ. සාල 02 කින් සමන් විතවේ. පදිංචියට ඉතා සුදුසු පරිසයකින් සමන්විත වේ. ගාල්ල නගරයට ආසන්නව පිහිටා ඇත.


ලිපිනය:
අංක 33, සූරිය උයන, කලහේ, වංචාවල, ගාල්ල.
කාමර:
4
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
2,000.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
46.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0770319539
 • 0772651747

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sell Fast | Galle | Inforlink Computer

Authorized ikman.lk agent in Galle


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Sell Fast | Galle | Inforlink Computer වෙතින් තවත් දැන්වීම්