ඇනෙක්ස් එකක් අවයශ්‍යයි

Lanka Samanjalee විසින් අවශ්‍යව ඇත14 සැප් 3:08 පවහෝමාගම, කොළඹ


යුවලක් සඳහා සාලය, කාමර 01 ක් සහ කුස්සිය සහිත ආරක්ෂීත ඇනෙක්ස් එකක් කොට්ටාව හෝ හෝමගම නගර වලට නුදුරින් හයිලෙවල් මාර්ගයට ආසන්නව අවශ්‍යයි.
රු.10,000/- ක් හෝ ඊට අඩු මුදලට සොයමි.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0712685394
 • 0768288245

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්