ඇනෙක්ස් බොරලැස්ගමුව

රවී විසින් කුලියට25 සැප් 12:35 පවබොරලෙස්ගමුව, කොළඹ

Rs 13,500 මසකට

ගිවිසගත හැකි


බොරලැස්ගමුව 119 ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා නවීන පහසුකම් ඇති කුඩා නිවසක් , බොරලැස්ගමුව මංසන්දියේ සිට 100m පමණ දුර , වටේට තාප්ප , ආරක්ශිතයි , තනි හෝ යුවලකට .


දේපළ වර්ගය:
ඇනෙක්ස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0710414687

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න