ඇල්ටෝ කාර් රථය කුලියට දිම

sanka විසින් විකිණිමට30 නොවැ 9:24 පවනුගේගොඩ, කොළඹ

රු 1,800

ඇල්ටෝ කාර් රථය සහ මරුටි කාර් රථ කුලියට දිමට ඇත
මාරුටි 1800
ඇල්ටෝ 2500
දිනකට 105 km
usb setup
ac
power
remote key


සේවා වර්ගය:
මෝටර් රථ කුලියට
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0713560710

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්