අදි පෝෂක කිරි

Vipul Lasindu විසින් විකිණිමට14 නොවැ 8:58 පෙරවරුගාල්ල, ගාල්ල

රු 9,000

ගිවිසගත හැකි මිල


අදි පෝෂක කිරි.
කොරියාවෙන් ගෙන්නන ලද උසස් ඝනයේ වගකිමක් සහිත මාoශ වර්දක අදි පෝෂ්ක කිරි.
චොකලට් රසැති
4KG


අන්දම:
අලුත්
උපකරණ වර්ගය:
ශරීර සුවතා
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0779930606

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න