අධ‍ය්‍යාපනය සමග අර්ධකාලින රෑකියා

Surado Campus සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට20 ඔක් 2:44 පවපන්නිපිටිය, කොළඹ

රු 1,325,000

අධ‍ය්‍යාපනය සමග අර්ධකාලින රෑකියා සදහා සය සමාජික ක්‍රිකට් කOඩායම් සදහා ක්‍රිඩා කිරිමට ජපානයට යෑමට ඔබ කැමතිනම් එන්න අප හමුවන්න නැතිනම් අමතන්න
තව සීමිත දින ගනනක් ඉතිරිව ඇති බැවින් ඉක්මනින් අප අමතන්න


සේවා වර්ගය:
සංචාර සහ චාරිකා
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777125187

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Surado Campus

Vocational Training for foreign Employment


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න