අඩුම මිලට සුපිරි ඉඩමක් පදිංචියට බණ්ඩාරගම

Omeero Lands සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට31 අගෝ 3:24 පවබණ්ඩාරගම, කළුතර

රු 145,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


සියලුම නාගරික පහසුකම් සමඟ නල ජලය විදුලිය

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
බණ්ඩාරගම නගරයේ
ඉඩම් වර්ගය:
ව්‍යාපාරික, නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
20.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0717355455
 • 0777209899

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Omeero Lands

Lands for Your Requirements


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Omeero Lands වෙතින් තවත් දැන්වීම්