අඩක් නිමකල නිවසක් විකිනිම රාගම

mangala perera විසින් විකිණිමට 9 නොවැ 8:52 පෙරවරුරාගම, ගම්පහ

රු 5,000,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


රාගම බටුවත්ත.....................................


ලිපිනය:
රාගම 1
කාමර:
4
නානකාමර:
2
ප්‍රමාණය:
2,000.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
18.5 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777523939

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්