අාරක්ෂක නිළධාරී - ශ්‍රී ලංකා

VDR Company සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත 1 ඔක් 12:24 පවකුරුණෑගල, කුරුණෑගල

පුද්ගලික හා රාජ්‍ය අායතන සදහා අාරක්ෂක නිළධාරින් දිවයිනපුරා ෙස්වයට ඉක්මණින් අවශ්‍යයි.

# තනතුර : අාරක්ෂක නිළධාරී - ශ්‍රී ලංකා
==============================

# ප්‍රතිලාභ :

වැටුප 38000/- වැඩි
වයස 18-55 අතර
අාහාර නවාතැන් සැපයිය හැක
• ETF-EPF
• මාස 3න් පසු වැටුප් වැඩිවීමක්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


වැටුප:
රු 38,000 මසකට
කර්මාන්ත:
ආරක්ෂාව
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0755001188

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
VDR Company

Jobs for you


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

VDR Company වෙතින් තවත් දැන්වීම්