6 වසරේ සිට 11 වසර දක්වා ගණිතය

Amila Kasun විසින් විකිණිමට 7 ඔක් 10:27 පවනුගේගොඩ, කොළඹ

රු 1,000

ගිවිසගත හැකි මිල


6 වසරේ සිට 11 වසර දක්වා ගණිතය. සරල මට්ටමේ සිට ඉගැන්වේ. දුර්වල සිසුන් වෙත විශේෂ අවධානය යොමු කෙරේ. සංඛ්‍යානය උපාධිධාරියෙකු විසින් කොළඹ අවට නිවෙස් වලට පැමිණ ඉගැන්වේ.


අමතර ඉගැන්වීම් වර්ග:
පුද්ගලික ටියුශන් පන්ති
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0713154988

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්