3,4,5ශිෂ්‍යත්ව

milindu kaushalya විසින් විකිණිමට 5 සැප් 5:44 පවහෝමාගම, කොළඹ

රු 3,000

26වසරක රජයේ ගුරු වෘර්තියේ පලපුරුද්ද, ශිෂ්‍යත්ව උත්තරපත්‍ර පරික්ශක , තනිව හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති නිවසට පැමින, උගන්වනු ලැබේ,, කාල වේලා සීමිත බැවින් කලින් වෙන් කරව ගන්න,


අමතර ඉගැන්වීම් වර්ග:
පුද්ගලික ටියුශන් පන්ති
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0714473683

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න