1-2-3 වසර ඉංග්‍රීසි, සිංහල, ගණිතය

මයුරි පෙරේරා විසින් විකිණිමට27 සැප් 4:14 පවකොට්ටාව, කොළඹ

රු 2,000

ගිවිසගත හැකි මිල


නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම
1-2-3 වසර ඉංග්‍රීසි, සිංහල, ගණිතය

කොට්ටාව, හෝමාගම, මහරගම, මත්තේගොඩ අවට ප්‍රදේශ

මයුරි පෙරේරා (විවෘත විද්‍යාල ගුරු පුහුණු ඩිප්ලෝමාධාරී)


අමතර ඉගැන්වීම් වර්ග:
පුද්ගලික ටියුශන් පන්ති
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0776280825

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්