යුවලකට බොඩිමක් අවශ්‍යයි

Wanted to rent by Name * weerarathne12 Sep 1:20 pmColombo 7, Colombo


කොළඹ නගරයේ ආසන්න රැකියාවල නිරත අපහට බෝඩිමක් අවශ්‍ය යි...RS.4000/5000 පෑලියගොඩ.වත්තල .මාබෝල .මහබාගේ .කදාන අවටින්.ඉක්මනින් අවශ්‍යයි.අත්තිකරමි දිමට නැති මාස් පතා ගෙවිමට

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0784564727

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad