කොරොල්ලා 121

For sale by Rasika Attanayake 3 Dec 7:00 pmRatnapura, Ratnapura

Rs 4,000

Negotiable


මංගල උත්සව සඳහා ටොයොටා කොරොල්ලා 121 මෝටර් රථය එක් දින කුලී පදනම මත දෙනු ලැබේ. සතියේ දින වල පමණි. දුර සහ වේලාව අනුව මිල ගණන් සලකා බලනු ලැබේ.

අවිස්සවේල්ල - රත්නපුර සහ කහවත්ත සහ කලවාන යන ප්‍රදේශයන්හි සේවාව සිදු කෙරේ. වැඩි විස්තර සඳහා විමසන්න.


Service type:
Taxi Services
Report this ad

Contact

  • 0714486249

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad