ව්‍යාපෘති නිලධාරී (පිරිමි )

Posted by Commercial Realty (Pvt) Limited 12 Jan 1:45 pmMaharagama, Colombo

# තනතුර : ව්‍යාපෘති නිලධාරී (පිරිමි )
=========================

දේපල වෙලදාම් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛතම ආයතනයක් වන කොමර්ෂල් රියලිටි (පුද්ගලික ) සමාගම සමග එක්වීමට ඔබටත් අනගි අවස්ථාවක්

සුදුසුකම් :

අපොස සා .පෙළ විභාගය
වයස අවුරුදු 18-29 අතර (පාසල් හැරගිය අය විශේෂව්‍යාපෘති නිලධාරී (පිරිමි )
මනා සන්නිවේදන සහා මහජන සම්බන්ධතා පවත්වාගැනීමේ හැකියාව
අවිස්සාවේල්ල ,රත්නපුර ,හොරණ ,මාතර ,ඇඹිලිපිටිය ,මහනුවර හා කඩුවෙල යන ප්අයදුම් කරුවන්ට විශේෂ වරප්‍රසාද
පැදවීමේ බලපත්‍රයක් දැරීම විශේෂ සුදුසුකමකි

# ප්‍රතිලාභ :

මාසික වැටුප රු 20,000 .(පළපුරුද්ද අනුව වෙනස් කර ගත හැක )
# මාසික වෙළද මට්ටම්
# නැවතීමේ පහසුකම්
# දිරිදීමනා
# ජංගම දුරකතනයක්
# රක්ෂණාවරණයක්
# නව යතුරුපැදියක් සහ ඉන්ධන සදහා දීමනාවක්
# වාර්ෂික පරිපෝෂික දීමනා සහ වෙනත් වරප්‍රසාද තෝරාගත් අයදුම්කරුවන්ට හිමිවේ

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඔබ ඉහත තනතුරට සුදුස්සෙක් ලෙස සිතන්නේනම් ඔබගේ සුදුසුකම් සහිත අයදුම්පතක් "Apply for this job" හරහා අයඳුම් කරන්න.නැතහොත් පහත ලිපිනයට යොමු කරන්න

Commercial Realty (Pvt) Limited
No.132,
2
nd Floor,
Highlevel Road,
Maharagama


Industry:
Civil Engineering / Construction
Job type:
Full time
Company website:
www.commercialrealtylk.com/
Report this ad

Apply for this job

 Application deadline: 23 Feb 2017

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

 Application deadline: 23 Feb 2017


Share this ad

Similar ads