ව්‍යාපාරයකට සුදුසු ස්ථානයකි--දිවුලපිටිය

For sale by Sell Fast | Giriulla | Modeena Computers MEMBER26 Oct 12:35 pmDivulapitiya, Gampaha

Rs 5,200,000

මීගමුව මරදගමුල පාරේ සණස වෙළඳ සංකීර්ණයේ පිහිටා ඇත.
වර්ග අඩි 420
ඉදිරිපසින් සහ පිටුපසින් ඇතුළුවීමට දොරටු ඇත.
රෝලඩෝ ඇත.
ජලය සහ විදුලි පහසුකම් හා වෙනත් පහසුකම් ඇත.
ඕනැම ව්‍යාපාරයකට සුදුසු ස්ථානයකි.
වෙළඳසැල ඉදිරිපස සහ පිටුපස වාහන නැවැතීමේ පහසුකම් ඇත.
මිළ ගණන් සාකච්ජා කර ගත හැකිය.


Property type:
Building
Address:
සණස වෙළඳ සංකීර්ණය,දිවුලපිටිය,මරදගහමුල.
Size:
420 sqft
Report this ad

Contact

  • 0728008393

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Giriulla | Modeena Computers

Authorized ikman.lk agent in Giriulla


Share this ad