වත්තල නිවසක් විකිණීමට

For sale by Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama MEMBER16 Nov 6:23 pmWattala, Gampaha

Rs 38,000,000

එඩේරමුල්ල වත්තල ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පිහිටි ව්‍යාපාරික කඩ කාමර දෙක සමග කාමර පහකින් යුත් නිවස සදහා සහ එයට පිටුපස පිහිටා ඇති කාමර දෙකකින් යුතු කුඩා නිවස සමග ඉක්මනින් විකිණේ. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.


Address:
211, එඩේරමුල්ල, වත්තල
Beds:
5
Baths:
1
House size:
2,500.0 sqft
Land size:
18.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0112945923
  • 0757832977

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama

Authorized ikman.lk agent in Ragama


Share this ad