වටිනා මැණික් නිදියක් සහිත වාණිඡ්‍ය ඉඩමක්

For sale by Sell Fast | S & G International MEMBER28 Oct 9:03 amDambulla, Matale

Rs 15,000,000

Negotiable


දඹුල්ල, විසාල වැවකට මායිම්ව වෙල්යායකින් වටවුන මැණික් නිදියක් සහිත ඉතා සුන්දර නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි නිවාඩු නිකෙතනයකට ඉතා සුදුසු අක්කර දෙකක (ප ; 320)පමන කුඹුර හා ගොඩ ඉඩම කෝටි 15ට හෝ වැඩිම ඉල්ලුමකට හෝ අයෝඡකයකුට. දැනට ස්තිර ඉදිකිරීම් ඇත.


Land type:
Agricultural, Commercial
Land size:
2.0 acres
Report this ad

Contact

  • 0778643977

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | S & G International

Authorized ikman.lk agent in Nugegoda


Share this ad