වටිනා ඉඩමක් වල්ලිවලින්.

For sale by Sell Fast |Matara | Nilmini Copy Bereau MEMBER24 Aug 4:54 pmWeligama, Matara

Rs 133,000

Negotiable


ගාලු මාතර ප්‍රධාන පාරට මීටර් 50 දුරින් පිහිටි පදිංචියට සුදුසු අගනා ඉඩමක් විකිනීමට. වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
මහනවියා පාර, වල්ලිවල, වැලිගම .
Land type:
Residential
Land size:
18.1 perches
Report this ad

Contact

  • 0779917430

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast |Matara | Nilmini Copy Bereau

“Authorized ikman.lk agent in Matara”


Share this ad