වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට ,ඇඹිලිපිටිය

For sale by Sell Fast | Godakawela | Sihina Mobile MEMBER28 Nov 3:54 pmEmbilipitiya, Ratnapura

Rs 1,250,000

Negotiable


නගරසබහ සිමාව තුල පිහිටි මෙම වටින ඉඩම නිවසකුත් සමග ඇත.
සින්නකර ඔප්පු සහිතව
Electricity/Pipe Born Water
ඉතමත් වටිනා මෙම ඉඩම ඉක්මනින්ම විකිණීමට...
3 KM From Embiliptiya Town.

(හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් නිසා ඉක්මනින්ම සහ අඩුමුදලකට විකුනනනු ඇත.)පරික්ෂා කිරීමෙන් පසුව මිල ගණන් සගච්චා කර ගත හැකිය .Please Call


Address:
මොදරවාන,ඇඹිලිපිටිය
Land type:
Residential
Land size:
23.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0717603812
  • 0710732836

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Godakawela | Sihina Mobile

Authorized ikman.lk agent in Godakawela


Share this ad