වටිනා ඉඩම සහ නිවසක් ඇඹිලිපිටිය

For sale by Sell Fast | Ehaliyagoda | Super Link 28 Nov 3:53 pmEmbilipitiya, Ratnapura

Rs 2,200,000

Negotiable


මෙම ඉඩම සදහා ලොකු වටිනාකමක් ඇත.නිවසත් සමග විකිණීමට(((වාහන මරුවකටද සැලකේ)))
සින්නකර ඔප්පු
ඉඩම තුල පොල්ගස් කීපයක් ඇත
From Embilipitiya Town to 3 KM.(Miideniya Road.)
Electricity/Pipe born water
Land around the Fence.

පරික්ෂා කිරීමෙන් පසුව මිල ගණන් සගච්චා කර ගත හැකිය .Contact me...


Address:
ඒකනායක මාවත,ඇඹිලිපිටිය
Beds:
2
Baths:
1
House size:
5,445.0 sqft
Land size:
20.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0717603812
  • 0710732836

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Ehaliyagoda | Super Link

Authorized ikman.lk agent in Ehaliyagoda


Share this ad