වර්ටිකල් මිලින් මැෂින්

For sale by Mr.Sanjeewa VERIFIED15 Nov 1:27 pmKalutara, Kalutara

Rs 475,000

Negotiable


☆ලංකාවේ පාවිච්චිය අවුරුද්දක් පමණි.
☆ඔර්ජිනල් ජපන් කන්ඩිෂන්
☆හිස ඕනෑම කෝනයකට හැරවීමේ හැකියාව
☆මිලින් කොලට්, ටූල්ස්, 10"මිලින් වයිස් සමගම


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0718609791
  • 0767609791

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad