වෘත්තීමය රැකියා - මැලේසියා

Posted by Manthila Enterprises (Pvt) Ltd MEMBER30 Nov 8:04 pmHorana, Kalutara

මැලේසියාවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි ආයතනයක් වන මන්තිල ගෲප් ආයතනය වර්ෂ 2014 සිට සිය සේවාවන් සපයනු ලබයි.

වෘත්තීමය රැකියා බලපත්‍රයක් යටතේ ඔබගේ පවුලේ අය සමගින් මැලේසියාවේ රැකියාවක් කිරීමේ අවස්ථාව.

ඔබගේ අවශ්‍යයතාවය සඳහා ඔබට විවිධ පැකේජ ලබාගත හැක. වීසා බලපත්‍රයේ ප්‍රගතිය ඔබට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා බලාගත හැක. ගෙවීම් කළ යුත්තේ වාරික වශයෙන් අතර එය වීසා බලපත්‍රයේ ප්‍රගතිය අනුව කොටස් වශයෙන් ගෙවිය හැක. අයදුම් කිරීමට අවම සුදුසුකම ලෙස ඩිප්ලෝමා සහතිකයක් හෝ සමාන සුදුසුකමක් තිබිය යුතුවේ.

# තනතුර : වෘත්තීමය රැකියාවක් - මැලේසියා
=======================

# ප්‍රතිලාභ :

ඔබට අපෙන් ලැබෙන දේවල් -
*වසර දෙකක වෘත්තීමය රැකියා බලපත්‍රය. (වසර 10ක් දක්වා අලුත්කළ හැකියි)
*මුදල් ආපසු ගෙවීමේ සහතිකය සහ සියලුම ගෙවීම් සදහා ලිඛිත ලේඛණ
*ඔබට අවශ්‍යය රැකියාව සපයා දීම (සුදුසුකම් වලට අනුව)
*නවා‍තැන් පහසුකම් සලසාගැනීම සදහා මාර්ගෝපදේශණය. (නොමිලේ මාසයක් දක්වා නවාතැන් පහසුකම්)
*ගුවන් ටිකට්පත.
*ගුවන්තොටුපොලේ ඔබ වෙනුවෙන් රැඳීසිටීම.
*ඔබගේ සහකරු, දරුවන් හෝ දෙමව්පියන් ඔබගේ රැකියා බලපත්‍රයට ඇතුලත් කරගැනීමට අවශ්‍යය මාර්ගෝපදේශණය.
*මැලේසියාව තුල ඔබගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍යය කටයුතු සම්පාදනය කරදීම.

ඔබට ලැබෙන රැකියා බලපත්‍ර‍ය -
වෘත්තීමය රැකියා බලපත්‍ර‍ය යනු මැලේසියාවේ වටිනාම රැකියා බලපත්‍ර‍යයි. මෙය නිකුත්කරනු ලබන්නේ වෘත්තීය මට්ටමේ විදේශීය වෘත්තිකයන් හට මැලේසියාවේ රැකියාව කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීමටයි. මෙහි වලංගු කාලය වසර දෙකක් වන අතර ඉන්පසු වසර දෙකකට වරක් දස වසරක් දක්වා මෙය අලුත්කළ හැකිය. මේ සමග ඔබට ලැබෙන පහසුකම් පහත දැක්වේ.
*සහකරු, දරුවන් හෝ දෙමව්පියන් ඔබත් සමග මැ‍ලේසියාවට ගෙන්වාගත හැක.
*මැලේසියානු රියදුරු බලපත්‍රය ලබාගත හැකිය.
*නිවසක් ඔබගේ නමට කුලී පදනම මත හෝ තනි අයිතියට මිලදීගත හැකිය.
*වාහනයක් මිලදී ගැනීමට ණය පහසුකම් ලබාගත හැකිය.
*අනෙකුත් රැකියා බලපත්‍ර මෙන් නොව, ඔබගේ ගමන් බලපත්‍රය ඔබ භාරයේ තබාගත හැකිය.
*ඔබට අධ්‍යාපනය ලැබීමටද අවස්ථාව ඇත.
*මැලේසියාව තුල මෙන්ම පිටතද සංචාරය කළ හැක.
*ඔබේම ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කළ හැකිය.
* මැලේසියාවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භකළ හැකිය.
*මැලේසියානු රිංගිට් 2000කට ඉහල වැටුපක් සහිත රැකියාවක් ලබාගැනීමට සුදුකම ලැබේ. මෙය ඔබගේ සුදුසුකම් වලට අනුව තිරණය වේ.

මැලේසියාවම තෝරාගතයුත්තේ ඇයි ?
සාමාන්‍යය සේවකයාගේ සිට ඉහල සුදුසුකම් ඇති වෘත්තිකයන් දක්වා විදේශිකයන්ට පැමිණ තමන්ට ගැලෙපන රැකියාවක් සොයාගෙන ඉහල ජීවන තත්වයක් ගත කිරීමට පරිසරයක් මැලේසියාවේ ඇත. යුරෝපීය රටවල් සහ පෙරදිග රටවල් දෙවර්ගයේම වෘත්තකයන් මැලේසියාවට පැමිණ ඉහල ජීවිතයක් ගතකර සිංගප්පූරුව මෙන්ම ඊටත් දියුණු රටවල් වන නෙදර්ලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඇමරිකාව ආදී රටවල් සදහා රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීමට අවස්ථාව ලබාගනී.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Salary:
Rs 120,000 per month
Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.manthilagroup.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Manthila Enterprises (Pvt) Ltd

Consultation Experts for Malaysia


Share this ad