වරකාගොඩ - කොළඹ , මාර්ග බලපත්‍රය

For sale by Gayan prasanna13 Sep 8:32 pmMatugama, Kalutara

Rs 3,500,000

Negotiable


වරකාගොඩ - කොළඹ (මතුගම හරහා ) 458/430, මාර්ග බලපත්‍රය විකුණනු ලැබේ. විදේශ ගතවන බැවින් ඉක්මනින් , වැඩිම ඉල්ලුමට විකුණනු ලැබේ.දවසේ ආදායම 4500/= ,4000/= අතර වේ.මිලගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0770550735

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads