වියලන යන්ත්‍රයක්

For sale by indika 6 Sep 11:51 amDigana, Kandy

Rs 1,400,000

පලතුරු එළවලු කුලුබඩු හදුන්කූරු කජු වැනි ඔනැම දෙයක් ඉතා ඉක්මනින් වියලා ගැනීමට භාවිතා කල හැක.
ජපන් තාක්ෂනයානුකුලව දේශීයව නිශ්පාධිතයි.(circulate the heat)
ඉහල ඉන්දන කාර‍යක්ෂමතාව (Depends on the load)
භූමි තෙල් දාවකය.(3L SL Korean)
තෙකලා විදුලිය උවමනා නැත.(240 v)
කිලෝග්‍රෑම් 500-600 ක ධාරිතවය.
අඩි 4x2.5 අහාර සැකසීම සදහා අනුමත සුදු යකඩ දැල් සහ රාමුව සහිත් තැටි 60ක් සහිතයි.(404 food grade)
උස අඩි 8 දිග අඩි 14 පලල අඩි 4.5
සිවු වරක් පමනක් භාවිත කර ඇත.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0777002143

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads