විකීනීමට

For sale by shehan lasindu15 Sep 11:34 pmKamburupitiya, Matara

Rs 480,000

2008 නිෂ්පාදිත kobota RK 125....තනි පාවිච්චිය....සියලුම උපකරණ සහිතව....ඉක්මනටම විකුනනු ලැබේ.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
Used
Vehicle type:
Tractor
Report this ad

Contact

  • 0786084341

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad