වීරවිල ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Sell Fast | R.N.M.Advertising MEMBER 7 Nov 6:59 pmTissamaharama, Hambantota

Rs 10,000,000

Negotiable


- මෙම ඉඩම ව්‍යාපාරවලට සුදුසුයි.
* හෝටෙල්
* රෙස්ටුරන්ට්
* මෙඩි හවුස්
* බෝඩින් හවුස්
* හාඩ් වෙයාර්
- ඉඩමේ පළල ප්‍රධාන පාරට අඩි 50 ක් පමණ. කොළඹ කතරගම ප්‍රධාන පාරට වීරවිල ගුවන් හමුදා කදවුරට මී. 200 ක් දුරින් පිටුපස වෙල් යායකි.
- විදුලිය ජලය සහිතයි.
- බැංකු ණය ලක්ෂ 50 ක් පමණ ලබා ගත හැක.
- නිරවුල් ඔප්පු ඇත.
- ඉඩම පරීක්ෂා කර බලා මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක.


Address:
Weerawila, Thissamaharamaya
Land type:
Commercial
Land size:
80.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0728949722
  • 0702818767

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | R.N.M.Advertising

Authorized ikman.lk agent in Makola


Share this ad