වගා බිම් සදහා ඩොලමයිට්.

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER26 Oct 2:22 pmNugegoda, Colombo

Rs 500

පොල් වගාව ඇතුළු අනෙකුත් වගා බිම් සදහා අවශ්‍ය ඩොලමයිට් අපගෙන් ඔබට ලබා ගත හැකිය.
මුලික පොහොරක් ලෙස ක්‍රියා නොකරන ඩොලමයිට්පසට ශුද්‍ර මුලද්‍රව්‍ය සපයන අතර පසේ පී.එච් අගය සමබල කරයි.
එමගින් වගා බිම වගාවට සුදුසු තත්වයට පත් කරයි.
ඔබට අවශ්‍ය කරන ඇනවූම ඔබගේ වගා බිමටම සැපයීමේ පහසුකම් ද සලසා ඇත
50kg ක් - රු.500/= පමණි
ඇනවූම් කිරීම සදහා අප අමතන්න


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0702020209
  • 0813122962

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


Share this ad